ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : portfolio
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2561,09:44   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : POP ART
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,11:01   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้Brush
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,10:19   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การตัดต่อ2
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,12:46   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สูตรไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,08:50   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ลักษณะต่างๆ ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,09:00   อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สมุนไพรใช้บำรุง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,08:36   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ความรู้เรื่องหิน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,08:55   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สมุนไพรให้สี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,10:43   อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การตัดต่อ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,10:28   อ่าน 116 ครั้ง