ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : PLAN
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,13:31   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : POST ACTIVITY
ชื่อนักเรียน : POST ACTIVITY
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,13:22   อ่าน 187 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : Did you Know
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,13:54   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : Did you Know
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,13:50   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ChristMas
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,13:50   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : paper
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,13:31   อ่าน 202 ครั้ง
ชื่อผลงาน : portfolio
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2561,09:44   อ่าน 208 ครั้ง
ชื่อผลงาน : POP ART
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,11:01   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้Brush
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,10:19   อ่าน 273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การตัดต่อ2
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,12:46   อ่าน 291 ครั้ง