ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-3
เช้าวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 (09.00-12.00 น.)
 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ในระดับชั้น ป.1 - ป.3 
เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึง นโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน การเตรียมพร้อมทั้งสถานที่ การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองของแต่ละห้องในการ เลือกผู้ปกครองเครือข่าย ในการสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน 
 
นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และ หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย ที่ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายธุรการ และฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ ในการบอกถึงกิจกรรมและโครงการแต่ละฝ่าย
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2563,16:46   อ่าน 1747 ครั้ง