ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:30น. - 10:00น. โรงเรียนประชาสงเคราะห์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูต่อครูผู้ให้การอบรมสังสอน แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ โดยคุณพ่อ เปโตร อิทธิพล หางสลัด ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียนฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดงาน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,10:28   อ่าน 3749 ครั้ง