ภาพกิจกรรม
อบรมอัตลักษณ์ 5
ในช่วง 13:00น. - 16:00น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจัดการอบรมเรื่อง อัตลักษณ์5 และ รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 โดยบาทหลวงอิทธิพล หางสลัด ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:51   อ่าน 1866 ครั้ง