ภาพกิจกรรม
อบรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก (Safeguarding Minor)
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00น. - 12:00น. ทางโรงเรียนจัดอบรมเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก( Child Protection )เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.นันทพล สุขสำราญ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,12:46   อ่าน 2339 ครั้ง