ภาพกิจกรรม
PSS Teachers English and Chinese Speaking Camp
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ได้เข้ารับการอบรม การพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยสถาบัน THAmBRIT 
เพื่อให้คุณครูได้ฝึกการออกเสียงสำเนียง เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณครูในการสอนเด็กนักเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียนนี้
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,10:15   อ่าน 880 ครั้ง