ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว และ PLC
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00-12:00น. คณะครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์ได้เข้ารับการอบรม โครงการสถานศึกษาสีขาว และ Professional Learning Community : PLC ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาสงะคราะห์ แผนกปฐมวัย
โดยมีคุณครูแสงเดือน  จิตตวิกูล ผู้ช่วยผู้อำนายการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นวิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,13:08   อ่าน 718 ครั้ง