ภาพกิจกรรม
ขายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา2563
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ทำการเปิดขายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid 19 สาธารณสุขอย่างเข้มงวด
มีการตรวจวัดไข้ ลงทะเบียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้ผู้เข้ารับการติดต่อสวมหน้ากาอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,11:42   อ่าน 578 ครั้ง