ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
โครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ซึ่งในปีนี้โรงเรียนของเราได้พานักเรียนไปยัง
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
และตลาดวังหลัง
โดยคำนึงถึงประโยชน์นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของการแพทย์ต่างๆ และในกลุ่มสาระสังคมศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆ การดำรงชีวิต รวมถึงการมีชีวิตกลุ่มกับเพื่อนๆซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และปฏิบัติตนอย่างดีในการเข้าชมและให้เกียรติสถานที่ แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และนอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินกับการเดินตลาดวังหลัง  ตลาดที่สะท้อนถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพต่างๆที่เด็กสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,10:48   อ่าน 314 ครั้ง