ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
โรงเรียนของเราจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
โดยมีคุณพ่อสมภพ  แซ่โก ผู้จัดการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ซึ่งบรรยากาศภายในงานในช่วงเช้ามีทั้งการแสดง Sci. Show มีการให้นักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้ในเรื่องของแรง ของสารต่างๆ การทำงานของน้ำ ไฟฟ้าสถิต การทำปฏิกิริยาต่างๆ การกรอง กรทำลูกบอลเด้งดึ๋ง 
และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมจรวด ซึ่งแตกต่างกันออกไปแต่ละช่วงชั้น คือ
ช่วงชั้นที่1  จรวดแรงเหวี่ยง
ช่วงชั้นที่2  จรวดแรงดึง
ช่วงชั้นที่3  จรวดแรงดัน หรือจรวดขวดน้ำ
ทั้งนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี มีความสุข สนุกสนานและได้รับความรู้อย่างมาก
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,18:12   อ่าน 588 ครั้ง