ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันคริสต์มาส 2018
กิจกรรมวันคริสต์มาสของโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ปี2018

เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง และชื่นชมยินดี ทาโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยมีการแห่ขบวนพระกุมมารเยซูตามห้องทุกห้อง เพื่อให้นักเรียนของเราได้สรรเสริญและชื่นชมยินดีต่อการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซู ร่วมกันร้องเพลงและนมัสการพระกุมาร
จากนั้นมีพิธีเปิดงานคริสต์มาส2018 และมีกิจกรรมล้วงไห้หรรษา และเกมส์ฐานต่างๆ เช่น บิงโก โยนห่วง หยอดหลุม และดิสโกเทค
และวันรุ่งขึ้นได้มีละครวันคริสต์มาสแสดงการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซู และมีการมอบของรางวัลต่างๆ อีกทั้งยังมีการล้วงไหหรรษาต่อ และหลังจากนั้น ร่วมกันรับประทานอาหารปาร์ตีสังสรรกันในแต่ละห้อง 
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 550 ครั้ง