ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 2018
วันอังคารที่11 กันยายน 2018 มีการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ โรงเรีงเรียนคุณธรรมแบบคริสต์
คือเรื่อง รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง โดยคุณพ่อศิรวิชญ์ มารีย์พัฒนกิจ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,16:54   อ่าน 1484 ครั้ง